top of page

Fysisk arbeidsmiljø/inneklima

Målinger og vurdering av inneklima

Ergonomi

Tilrettelegging, rådgivning og forebyggende tiltak på arbeidsplassen

Kurs

Kurstilbudet vårt-ta kontakt med oss for å avtale, vi tilrettelegger oss kundene

Sykefraværsoppfølging

Forebygging av fravær, og rådgivning og oppfølging ved sykemelding

Rus og spillavhengighet

Tydelig rus og spill policy og individuell oppfølging av ansatte

Please reload

Lederstøtte

Rådgivning og støtte til deg som leder

HMS arbeid

Rådgivning og deltakelse ved AMU, internkontroller og risikovurderinger

Samtalepartner

Rask konsultasjon og støtte ved fysiske eller psykiske plager

Helsekontroller

Spesielt tilpassede helsekontroller for de ulike bransjene

Psykososialt arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøundersøkelser, foredrag og konflikthåndtering

Please reload

bottom of page