Sykefraværsoppfølging

Årsakene til sykefravær er ofte sammensatte. Vi kan bidra med ulike forebyggende tiltak til å redusere sykefraværet. Sykefraværstiltak krever langsiktig arbeid. Vi vil i samarbeid med den enkelte ansatte og leder og søke å finne tiltak til det beste for alle parter.

 

Eksempel på våre tjenester kan være 

  • gjennomføring av arbeidsplassvurderinger og forslag til tiltak

  • funksjonsvurderinger for ansatte

  • å gjennomføre motiverende samtaler med den sykemeldte 

  • deltakelse i dialogmøter

  • å være kontakt med fastlege, behandlingsapparat og NAV 

Unni Kildalsen Strand

Daglig leder og spesialsykepleier

 

Epost: unni@invenihelse.no

Telefon: 41 37 17 91

Sjølundvegen 4-6

9016 Tromsø

99 79 40 42

41 37 17 91

© 2023 by

Advisor & co.

Proudly created with Wix.com