top of page

Sykefraværsoppfølging

Årsakene til sykefravær er ofte sammensatte. Vi kan bidra med ulike forebyggende tiltak til å redusere sykefraværet. Sykefraværstiltak krever langsiktig arbeid. Vi vil i samarbeid med den enkelte ansatte og leder og søke å finne tiltak til det beste for alle parter.

 

Eksempel på våre tjenester kan være 

  • gjennomføring av arbeidsplassvurderinger og forslag til tiltak

  • funksjonsvurderinger for ansatte

  • å gjennomføre motiverende samtaler med den sykemeldte 

  • deltakelse i dialogmøter

  • å være kontakt med fastlege, behandlingsapparat og NAV 

Unnisvarthvit.JPG

Unni Kildalsen Strand

Daglig leder og spesialsykepleier

 

Epost: unni@invenihelse.no

Telefon: 41 37 17 91

bottom of page