top of page

Rus og spillavhengighet

Rus- og spillavhengighet står stadig tydeligere frem som et stort problem rundt om på de ulike arbeidsplassene.
Problemene kan ha ulik alvorlighetsgrad og gi ulike utslag, men konsekvensene for den enkelte kan være enorme.

Og når en arbeidstager har et problem vil det ofte også innebære at arbeidsplassen har et problem – både personal- og arbeidsmiljømessig og omdømmemessig overfor kunder og samarbeidspartnere. Mange arbeidsplasser opplever å miste gode og kompetente ansatte som følge av at problemene ikke tas hånd om.
 

Vi i INVENI har derfor utviklet et program som kan hjelpe din med å minimerere disse problemene og bevare en stabil og kompetent arbeidsstokk. Dette gjør vi gjennom følgende virkemidler:

*Forebyggende arbeid - en tydelig policy og klare regler innad i bedriften innføres

* Hjelpe den enkelte ansatte til å komme ut av situasjonen de befinner seg i – hvor utgangspunktet består i frivillighet fra den ansatte og et ønske om å hjelpe heller enn å straffe fra arbeidsgivers side.

Erfaringsmessig ser vi at slike tiltak fører til at antall fraværsdager og advarsels/oppsigelsessaker går ned, og at arbeidsmiljøet og den enkeltes situasjon bedres betraktelig.

 

Vi i INVENI kan bidra med stor kompetanse og lang erfaring i arbeid med rus- og spillavhengige.

 

Vi møter gjerne på internmøter eller egne informasjonsmøter rundt temaet, hjelper deg med å innføre programmet organisatorisk og bistår både ansatt og arbeidsgiver i individuelle oppfølgingsprogram.

 

Ta kontakt for mer informasjon og hjelp i arbeidet mot rus-og spillavhengighet i din bedrift!

Halvor Skandfer

Psykiatrisk sykepleier

Epost: halvor@invenihelse.no

Telefon: 93 23 21 93

bottom of page