top of page

Mellommenneskelig og organisatorisk arbeidsmiljø

Dette er et satsingsområde for oss. Et arbeidsmiljø med arbeidsglede bidrar til at de ansatte trives og opprettholder god helse. 

Et godt arbeidsmiljø med motiverte medarbeidere gir økt vekst for virksomheten.
Den beste løsning for videre arbeid finner vi i lag med våre kunder.
 
Eksempel på våre tjenester:

  • Kartlegging av mellommenneskelige forhold på arbeidsplassen

  • Være støttespillere for lederne

  • Konfliktforebygging og konflikthåndtering

  • Stressmestring – både i grupper og individnivå

  • Kommunikasjon og bruk av løsningsfokuserte metoder

  • Personrettede tiltak, f eks samtaler 

  • Mobbing

  • Videreutvikling av systemer og strukturer

 
 
Vil du har mer informasjon om våre tilbud til din bedrift?

Unnisvarthvit.JPG

Unni Kildalsen Strand

Daglig leder og spesialsykepleier

 

Epost: unni@invenihelse.no

Telefon: 41 37 17 91

bottom of page