top of page

Samtaleterapi

En profesjonell samtalepartner jobber med menneskers tanker, følelser og handlinger for å fremme god helse.


Du trenger ikke å være syk for å søke en samtalepartner. Alle kan oppleve at noe er vanskelig, oppleve at vi strever med vanskelige følelser, at livet tar en uønsket vending eller stopper opp slik at en ikke kommer seg videre.
En psykiatrisk sykepleier forebygger og tilbyr rådgivning, veiledning, hjelp og støtte til endringsarbeid og oppfølging ved psykiske belastninger, helseproblemer og lidelser.


For eksempel ved
- søvnvansker 
- stressreaksjoner
- livskriser/krevende livssituasjon
- sykemelding
- konflikthåndtering
- angst/depresjon


Sammen med den profesjonelle samtalepartneren kan du finne ut av hva som kan være klokt å gjøre for å endre en vanskelig situasjon og hva du kan gjøre for å håndtering eller bli kvitt plagsomme symptomer.


Annen rådgivning og veiledning/undervisning ang psykisk helse kan og tilbys.

Halvor Skandfer

Psykiatrisk sykepleier

Epost: halvor@invenihelse.no

Telefon: 93 23 21 93

bottom of page