top of page

Samtalepartner

Våre samtalepartnere er psykiatrisk sykepleier og spesialsykepleier med lang

erfaring i arbeid med både konflikter, psykiske lidelser og andre helseplager. Vi ønsker å hjelpe deg med det du måtte ønske å ta opp. Enten det gjelder problemer på jobben eller hjemme, psykiske plager eller annet du føler du trenger å få snakket med noen om.

 

Du kan gjerne be din leder formidle at du ønsker kontakt med oss, men du trenger ingen henvisning og står fritt til å kontakte oss på egen hånd. Du kan ringe oss for en kortere prat eller for å sette opp en avtale hvor vi kan møtes i våre lokaler. All kontakt med oss skal være frivillig, ut i fra ditt eget ønske om å få hjelp med det du plages med.

 

Overholdelse av taushetsplikten er selvfølgelig, så alt man snakker om behandles naturligvis konfidensielt. Ingen ting av det som tas opp med oss kommer videre hverken til arbeidsplass, fastlege eller annet. Vi kan også delta i eventuelle møter med arbeidsgiver og bidrar til kontakt med andre hjelpeinstanser hvis det er nødvendig.

Ta kontakt med oss ved spørsmål eller booking av time:

Halvor Skandfer:    93 23 21 93

halvor@invenihelse.no

Unni K. Strand:      41 37 17 91

unni@invenihelse.no

bottom of page