top of page

Kartlegging og risikovurdering

Kartlegging og risikovurdering

Innføring i både grunnleggende og avansert vurdering av risiko innen din bransje og på din arbeidsplass. Kurset innebærer å identifisere risikoområder og vurdere eventuelle nødvendige tiltak.

Biologisk og kjemisk helsefare

Kurs rettet mot virksomheter med særlig behov for å sikre seg mot kjemisk helsefare.

Krisehåndtering

Vi tilbyr kurs som tar sikte på å forberede din virksomhet på krisesituasjoner. Kurset kan inneholde risikovurdering, utforming av dreiebok og gjennomføring av øvelser.

Please reload

bottom of page