top of page

Systematisk HMS-arbeid

Forebygging er lønnsomt
Det har vist seg at forebygging er mer lønnsomt enn å rette opp problemer i ettertid. 


Forebygging gjennom systematisk HMS-arbeid innebærer tiltak som skal sikre at bedriftens aktiviteter utføres og vedlikeholdes i tråd med helse, miljø og sikkerhetskrav fra myndigheter samt interne regelverk for forebygging av ulykker.

 

Vi kan hjelpe til med:

  • Etablering av HMS-system 

  • Oppfølging av at HMS-systemet fungerer etter hensikten

  • Risikovurderinger for å avdekke og forhindre problemer

  • Kurs innen helse, miljø og sikkerhet

  • Deltakelse i verne- og sikkerhetsrunder 

  • Aktiv deltakelse i AMU og andre fora der HMS blir behandlet

  • Utarbeide plan for håndtering av kriser
     

Audun Widding

Leder og yrkeshygieniker

Epost: audun@invenihelse.no

Telefon: 99 79 40 42

Bilde%2520TJJ_edited_edited.jpg

Tor Jørgen Johnsen

HMS-rådgiver og yrkeshygieniker

Epost: tor@invenihelse.no

Telefon: 93 23 21 63

bottom of page