Helsekontroller

Vi hjelper deg med å fastslå om helsekontroller kreves for din virksomhet, og hjelper deg til at forskriftene overholdes. Vi tilbyr en rekke ulike helsekontroller, spesialtilpasset dine behov og ønsker.

Noen av våre hyppigst brukte helsekontroller:

Lovpålagt helsekontroll - består som oftest av lungefunksjonstest, hørselstest og en grundig samtale med hver enkelt ansatt.

Livsstilshelsekontroll, består av en avansert men lite tidskrevende blodprøveundersøkelse. Effektiv gjennomføring med individuelle tilbakemeldinger. Kan også gjennomføres i din bedrift med formtest, hvor de ansatte får en helhetlig gjennomgang av kroppens helsetilstand og form ved avansert kroppsscanning og sykkeltest.  

Nattevaktskontroll, består hovedsaklig av en samtale med spesialsykepleier hvor man kan avdekke alvorlige helseplager forbundet med nattarbeid. Denne typen kontroll er i mange bransjer også forskriftspålagt.

Halvor Skandfer

Sykepleier

Epost: halvor@invenihelse.no

Telefon: 93 23 21 93

Sjølundvegen 4.

9016 Tromsø

99 79 40 42

41 37 17 91

© 2023 by

Advisor & co.

Proudly created with Wix.com