top of page

Fysisk arbeidsmiljø (yrkeshygiene)

 Yrkeshygieniker tilbyr kartlegging og rådgiving på kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer. 


Aktuelle målinger er: 

 • Inneklima  

 • flyktige organiske stoffer

 • støv med metallanalyse

 • ultrafint støv

 • elektromagnetisk felt

 • vibrerende arbeidsverktøy

 • radiobølger

 • mikrobølger

 • mikrobiologiske målinger (sopp og bakterier)

 • fukt

 • CO2 

Vi foretar helsemessige vurderinger, gir kursvirksomhet og rådgivning med sikte på praktisk forebygging av helseskade. 


Vår instrumentpark er omfattende, og vi kan tilby analyser med korte tidsfrister.

Tor Jørgen Johnsen

HMS-rådgiver og yrkeshygieniker

Epost: tor@invenihelse.no

Telefon: 93 23 21 63

Kenneth Jensen

HMS-rådgiver og yrkeshygieniker

Epost: kenneth@invenihelse.no

Telefon: 93 22 45 52

Audun Widding

HMS-rådgiver og yrkeshygieniker

Epost: audun@invenihelse.no

Telefon: 99 79 40 42

bottom of page