Fysisk arbeidsmiljø (yrkeshygiene)

 Yrkeshygieniker tilbyr kartlegging og rådgiving på kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer. 


Aktuelle målinger er: 

 • Inneklima  

 • flyktige organiske stoffer

 • støv med metallanalyse

 • ultrafint støv

 • elektromagnetisk felt

 • vibrerende arbeidsverktøy

 • radiobølger

 • mikrobølger

 • mikrobiologiske målinger (sopp og bakterier)

 • fukt

 • CO2 

Vi foretar helsemessige vurderinger, gir kursvirksomhet og rådgivning med sikte på praktisk forebygging av helseskade. 


Vår instrumentpark er omfattende, og vi kan tilby analyser med korte tidsfrister.

Audun Widding

Leder og yrkeshygieniker

Epost: klikk her

Telefon: 99 79 40 42

Sjølundvegen 4-6

9016 Tromsø

99 79 40 42

41 37 17 91

© 2023 by

Advisor & co.

Proudly created with Wix.com