top of page

Ergonomi

Ergonomi er kunnskapen om tilpasning av arbeidsoppgaven til mennesket. En ergonomi gjennomgang av arbeidsplassen tar for seg hva som kan tilrettelegges for å minske belastende arbeid. En Ergonomirapporten vil gi forslag om tiltak: bruk av hjelpemidler/ redskaper, teknikk,  fysisk utforming og organisatoriske forhold.

Muskel-, skjelettlidelser er hovedårsakene til sykefravær i Norge. Mye kan gjøres for å forebygge disse plagene. 

 

Årsak til plagene er mange, og relateres ofte til ensidig belastning, for tunge belastninger og psykisk belastning.

En ergonomirunde vil ta for seg alle faktorene. 

 

Vi tilbyr:
- risikovurdering på arbeidsplassen
- veiledning på arbeidsplassen
- ergonomiundervisning/arbeidsteknikk/løfteteknikk/kurs i vibrasjoner/manuelt arbeid
- forebyggende øvelser
- individuelle konsultasjoner for kartlegging og funksjonvurdering​
 

Finn Olsen

Fysioterapeut

 

Epost: finn@invenihelse.no

Telefon: 41 37 17 06

Kenneth Jensen

Fysioterapeut

 

Epost: kenneth@invenihelse.no

Telefon: 93 22 45 52

bottom of page