Arbeidshelse

Vi jobber kontinuerlig med forebyggende tiltak for å bedre helsen til ansatte. Vi tilbyr to typer helsekontroller:
 

  1. De yrkesrettede som omhandler lyd, lys, luft og ergonomiske forhold i virksomheten.  

  2. Utvidet helsekontroll som kan avdekke risiko for livsstilssykdommer som forbindes med spesifikke yrker.

Undersøkelsene utføres av sykepleier, fysioterapeut og lege

 

Vil du har mer informasjon om våre tilbud til din bedrift?

 

Kontakt oss her
 

Sjølundvegen 4-6

9016 Tromsø

99 79 40 42

41 37 17 91

© 2023 by

Advisor & co.

Proudly created with Wix.com