INVENI

bedriftshelsetjeneste

Tjenestene våre:

Vår fokus er forebyggende helse. Derfor strekker vi oss ekstra for å gi akutt time så raskt som mulig. Vi gir prioriterte konsultasjoner til våre kunder. 

Ta kontakt med oss

Fysioterapi

Fysioterapeut bl.a:

- arbeidsplassvurdering

- ergonomiundervisning

- instruksjon i øvelser på arbeidsplassen

- individuelle konsultasjoner

behandling
 hørselsvern3

 

 

Helsekontroller

Vi utfører målrettede helsekontroller av arbeidstakere som er spesielt utsatt for helsefare

 

Vi utfører helsekontroller på

- vårt kontor                                        

- vi kommer til arbeidsplassen

 

Våre leger kan gi helseattester

- sertifikater

- arbeid med næringsmidler

- sjømannsattester

 

Terapitjenester

Vi har psykolog/terapeuter som vil stå til tjeneste for våre kunder både ved akutte hendelser ved behov for veiledning og bistand. 

 

 

Veiledning for ledere

Vi har medarbeidere som kan veilede og coache deg som leder.

De kan gi råd og tips om god ledelse. Støtte og veiledning på hvordan ta vanskelige samtaler med medarbeidere. 

 

 

 climbing
 Heis 3  

Risikovurdering

- kartlegging av risiko på din arbeidsplass

- forebyggende arbeid

veilede og rådgi hvilke tiltak som kan unngå uhell på arbeidsplass

- sikkerhet

sikkerhetsrutiner, vedlikehold og skjemakartlegging.

 

Kurs

- HMS

- leder

- psykososialt arbeidsmiljø

- ergonomi

- førstehjelp

- trening, fysisk aktivitet

 kurs sirkel
Kjemi

Yrkeshygiene

Målinger av:  

- inneklima

- lys

- støymåling

- ultrafint støv

- metallstøv

- elektromagnetfelt

- radonmåling

 

 

 

Copyright © 2017. INVENI bedriftshelsetjeneste.