INVENI

bedriftshelsetjeneste

INVENI bedriftshelsetjeneste ser viktigheten av å tilby personrettede konsultasjoner.  Denne tjenesten har vist seg å være nyttig for våre bedriftskunder ved at ansatte unngår å bli sykemeldt, eller får kortere sykefravær.

- hjelp til problemløsning

- forebygging av sykemelding

- rask tilbakeføring til arbeid

- individuelle eller i grupper

Copyright © 2017. INVENI bedriftshelsetjeneste.