INVENI

bedriftshelsetjeneste

INVENI bedriftshelsetjeneste har satt av en tredjedel av interne ressurser til personrettede konsultasjoner. Tjenesten har vist seg å være nyttig for våre bedriftskunder.

Vi oppnår at ansatte ikke blir sykemeldt, eller forkortning av sykefraværet. Hovedtyngden av aktivitet fra vår side er knyttet til medarbeidernes utfordringer, som kan forventes og gå utover arbeidssituasjonen. Noen ganger er tilstanden konfliktfylt sett fra den ansattes side, og vår strategi for samtalene er også problemløsning på lavest mulig nivå. Forebygging av sykemelding, eller rask tilbakeføring til arbeid er noe vi har stort fokus på. Dette skjer både ved fysiske intervesjoner som fysioterapi, kiropraktor eller naprapat, samt gjennom veiledning av den enkelte ansatte. Dersom det foreligger konflikter eller organisatoriske hindringer på arbeidsplassen, tar en veiledning med to eller flere ansatte. Ved en eventuell konflikt på arbeidsplassen kan det også være aktuelt med veiledning i en gruppe. 

Copyright © 2017. INVENI bedriftshelsetjeneste.