INVENI

bedriftshelsetjeneste

Vi gjennomfører ulike former for analyser av arbeidsmiljøet i tett samarbeid med våre kunder. Dette gjelder både fysiske og kjemiske arbeidsmiljøfaktorer, for eksempel kjemiske stoffer, biologiske stoffer, lys og støy.

Vi legger vekt på god kontakt med ledelse og ansatte før gjennomføring, og at enhver analyse skal ha en klart definert målsetning. Vi skriver rapport med forslag til tiltak og bistår i oppfølgingsarbeidet

Her er noen eksempler på hva vi kan tilby av målinger:

 • Inneklima
 • Støy
 • Støv
 • Ultrafint støv
 • Metaller
 • Flyktige organiske stoffer
 • Mikrobiologiske undersøkelser
 • Lys
 • Luftfuktighet
 • Elektromagnetfelt
 • Radiobølger

Copyright © 2017. INVENI bedriftshelsetjeneste.