INVENI

bedriftshelsetjeneste

 

Sykkeltest

sykkeltest

 

1. Helsekontroll med registrering av totalkolesterol, HDL, LDL og forholdet mellom totalkolesterol og HDL. I helsekontrollen måles også blodsukker, blodtrykk, høyde, vekt og visceralt fett. 

 

2. Individuell samtale med helsepersonellet for å belyse risiko for diabetes og hjertekar-sykdommer og for å gi konkrete råd om kostholdsendring hvis det ønskes.

3. Måling av fysisk form ved bruk av ergometersykkel. Testen gir en indirekte O2 måling som gir indikasjon på kondisjon og form.

Hver deltaker får utdelt skjema som illustrerer helsestatus i form av trafikklystabell (se bildet). Helsepersonellet kan gi konkrete råd til den enkelte om hvordan en kan følge opp testen. 

Formtest

 

 

 

 

4. INVENI bedriftshelsetjeneste kan gi forslag til kollektiv og individuell oppfølging av testen. Ansvaret for oppfølgingen er likevel hos hver enkelt ansatt og i virksomheten.

 

 

5. Resultatet av testene kan også presenteres i virksomheten i anonymisert form.  Gjennomsnitt

 

6. INVENI bedriftshelsetjeneste kan gi individuelle trenings- og kostholdsråd underveis.

 

7. Ny test av fysisk form tas etter ett halvt år.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2017. INVENI bedriftshelsetjeneste.