INVENI

bedriftshelsetjeneste

Velkommen til INVENI bedriftshelsetjeneste

INVENI bedriftshelsetjeneste vil være en positiv medspiller for å fremme godt arbeidsmiljø, og dermed bidra til verdiskaping hos våre kunder.

Vi legger vekt på å arbeide reflektert og målrettet for å oppnå gode resultater innen forebyggende helsearbeid. Vi tilrettelegger og skreddesyr våre tilbud etter kunders ønsker. Vi stiller store krav til oss selv når det gjelder kompetanse, og å yte service til våre kunder.

Copyright © 2018. INVENI bedriftshelsetjeneste.